19 Sty

Prośba o głosowanie – „Interbabinicz”

Koleżanki, koledzy, wszyscy miłośnicy Radiostacji!

Co roku w Starych Babicach przyznawany jest tzw. „Interbabinicz”.

„Wyróżnienie to jest przyznawane osobie, która swą postawą i działalnością zasłużyła na uznanie i szacunek.
Otrzymują je ci, którzy podejmowali cenne inicjatywy i mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami
dla wspólnoty samorządowej, parafialnej, młodzieżowej lub po prostu międzyludzkiej.”
Zgłosiliśmy kandydaturę Jerzego Bogdana Raczka za:
Pan Jerzy jest autorem wielu książek o historii naszej gminy. Działa aktywnie w stowarzyszeniu Park Kulturowy Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza oraz babickim kole Związku Oficerów Rezerwy. W roku 2016 wielokrotnie występował w programach telewizyjnych oraz audycjach radiowych i opowiadał o historii Starych Babic. Były to TVP, TVN, Polskie Radio. Jego książka „Transatlantycka Radiotelegraficzna Centrala Nadawcza w Babicach” rozeszła się w błyskawicznym tempie. Poprzez swoje działania przyczynia się do promocji naszej gminy na skalę ogólnopolską.

Głosowanie odbywa się tutaj:

http://www.babice.waw.pl/interbabinicz2017_glosowanie.htm

Prosimy o wsparcie, rozpowszechnienie tej informacji oraz o oddanie głosów na Pana Jerzego.

Sebastian Orda-Sztark
SO5WB

09 Sty

Stacja okolicznościowa SN0ALFA

Uruchomiona przez krótkofalowców Warszawskiego Klubu Łączności Ligi Obrony Kraju SP5KAB radiostacja okolicznościowa SN0ALFA, ma na celu promowanie na falach eteru powstałych w latach siedemdziesiątych ściśle tajnych obiektów militarnych, a w szczególności odtajnionego w czerwcu 2016r. „OBIEKTU ALFA”. Znajdujący się na terenie Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie przy ul. Kozielskiej obiekt, jest obecnie siedzibą Muzeum Zimnej Wojny. Ta nowa atrakcja turystyczna Stolicy, oferuje niesamowitą i niezapomnianą podróż w czasie, której zawsze towarzyszy przewodnik, wprowadzający w odpowiedni nastrój minionej epoki. W naszym przedsięwzięciu, które jest podparte akcją dyplomową, postanowiliśmy posunąć sie nieco do przodu w naszej zabawie. Korzystając z okazji i miejsca, z którego prowadziliśmy wcześniej łączności, zainscenizowaliśmy widowisko, dodając emocji i ukazując teoretyczny konflikt zbrojny między dwoma mocarstwami. To wszystko nie byłoby możliwe bez pomocy Fundacji Edukacji Historycznej, do której należy „Obiekt Alfa”. Szczególne podziękowania zaś kierujemy do Pana Prezesa Michała Kępińskiego za udostępnienie znajdującego się pod jego opieką kompleksu, i za umożliwienie nam dostępu do niemalże każdego z pomieszczeń obiektu, jak również za możliwość wykorzystania rekwizytów wchodzących w skład Muzeum.

Do tych podziękowań chcemy również dołączyć wielkie wyrazy wdzięczności dla Pani Małgorzaty Retkowskiej, właścicielki Agencji Artystycznej „Retro-Pasje” (http://www.retropasje.pl ), za bezinteresowną pomoc i wypożyczenie umundurowania potrzebnego do wykonania inscenizacji i realizacji filmu.

Z wyrazami wdzięczności Grupa SP5KAB

 

Więcej informacji o Obiekcie Alfa i akcji dyplomowej można znaleźć pod adresem https://qrz.com/db/SN0ALFA

Zapraszamy do poszukiwania stacji SN0ALFA na pasmach.